تاثیرات چشمگیری که وجود شمع در خانه دارد

تاثیرات روشن کردن شمع در خانه

 

شمع از اجزای مهم در دکوراسیون!

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم مباحث دکوراسیون تنها به بحث طراحی یا چیدمان ختم نمی شود بلکه هر آنچه که در اطرافمان قرار می دهیم علاوه بر جنبه مادی جنبه معنوی هم دارد.  چه بهتر است که با آگاهی نسبت به تاثیراتی که چیدمان یا قرار گرفتن وسایل می توانند بر روحیات و خلق و خوی ما داشته باشند خانه یا محیط اطرافمان را شکل دهیم.

 

شمع در خانه

 

یکی از مواردی که در فنگ شویی بسیار مهم است و تاثیرات مثبت فراوانی در فضایی که در آن زندگی می کنیم دارد، روشن کردن شمع در خانه می باشد. شمع روشن باعث ایجاد فضایی مثبت می شود و تاثیرات روانی مثبت و فراوانی برای ما دارد. در فنگ شویی شمع نماد چهار عنصر اصلی یعنی آب، باد، خاک و آتش است.

 

تاثیر شمع

 

 

موم ذوب شده نشانه آب است. دودی که از آن بر می خیزد نشانه باد است. موم شمع نشانه خاک است و شعله آن نشانه آتش است. زمانی که این چهار عنصر در یک جا باشند بیشترین میزان گردش انرژی در فضا رخ می دهد. در نتیجه طبیعیست که روشن کردن شمع در خانه باعث ایجاد فضایی مثیت و معنوی شود.

 

شمع روشن در خانه

 

 

تاثیرات شمع بر روحیات ما

 

همانطور که گفته شد با روشن کردن شمع در احساسات و خلق و خوی ما حس و حال مثبتی ایجاد می شود. زمانی که به شعله شمعی که در حال سوختن است نگاه کنیم باعث می شود استرس و تنش های درونیمان کاهش یابد.

گفته شده است هنگامی که شمعی روشن است بیشترین میزان انرژی به اطراف فرستاده می شود. پس اگر زمانی که دعا می کنیم شمعی روشن کنیم انرژی سریع تر به جهان هستی و کائنات می رسد به همین دلیل است که در مراسم های عرفانی یا مکان های مقدس شمع روشن می کنیم. یا بر روی کیک تولد می گذاریم و بعد از آرزو کردن آن ها را خاموش می کنیم.