توقع در روابط عاطفی

توقع و انتظار داشتن در رابطه عاطفی

انتظار داشتن در رابطه و نحوه ابراز آن

 

انتظار داشتن

 

انتظار داشتن در رابطه یکی از عوامل دلخوری بین زوج هاست. این می تواند در بعضی مواقع می تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص وقتی واقعاً به سالم نگه داشتن روابط خود اهمیت می دهید. و در عین حال انتظاراتی از همسرتان دارید.

خوشبختانه  راهکارهای بسیاری وجود دارد که می توانید از آن ها برای ابراز درست انتظارات تان استفاده کنید. می خواهیم امروز برخی از این نکات مفید را برای شما توضیح دهیم.

 

 معیارها و ارزش های خود را در اوایل ارتباط تعیین کنید

 

انتظار داشتن
شما باید بدانید که چه چیزی برای شما مهم است و در ابتدای رابطه با آن ارتباط برقرار کنید. یک زوج ممکن است به مدت پنج سال در کنار هم بوده باشند و اکنون مشکلات بزرگی دارند. با این حال ، بررسی دقیق نشان می دهد که ریشه مشکلات آنها اخیراً افزایش پیدا نکرده است. در حقیقت ، بذر رایج ترین مشاجره آنها در اوایل رابطه بوده است.

 

مثال از انتظارات یک رابطه

 

انتظار داشتن

 

به عنوان مثال ، شما در یک رابطه جدید هستید. و برای شما وقت گذاشتن با یکدیگر مهم است. شما انتظار دارید که شریک زندگی تان حداقل یک بار در  شبانه روز ببینید. با این حال ، شما به زودی فهمیدید که شریک زندگی تان می خواهد هفت روز در هفته کار کند و مایل نیست زمان بیشتری را برای شما سرمایه گذاری کند. از آنجا که شما به شدت عاشق او هستید ، این پرچم هشدار دهنده را نادیده می گیرید و همچنان از نظر عاطفی سرمایه گذاری می کنید تا در رابطه با آنها باشید.