روانشناسی شخصیت بر اساس گروه خونی !

گروه خونیتان درباره شما چه می گوید؟

 

 

خون  در رگ های بدن همه ما جاری است. اما آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید

که چگونه نوع خون و شخصیت شما به هم وصل می شود؟

این مفهوم ممکن است برای ما عجیب به نظر برسد. بسیاری واقعاً معتقدند که ویژگی های

ذاتی شخصیت افراد ، به نوع خونی که با آن متولد می شوند مرتبط است. اگر چه ایده ای

سرگرم کننده است ، اما هیچ مدرکی برای تایید  قطعی آن وجود ندارد. اما اگر جزو کسانی

هستید که معتقدند گروه خونی نقش مهمی در تعیین شخصیت فرد دارد، می توانید از

گروه خونی خود برای درک ماهیت منحصر به فردتان استفاده کنید. در کشورهایی مانند

ژاپن ، مردم دوست دارند از گروه خون خود مطلع شوند. ثبت کردن گروه خونی می تواند

یک ابزار مفید برای ارزیابی کارکنان بالقوه، در شرکت های بازاریابی و یا شرکت هایی که

خدمات دوست یابی ارئه می دهند باشد. در مورد ویژگی های شخصیتی خود بسته به 

گروه خونی تان ، مطالعه کنید و اطلاعات بیشتری کسب کنید.

 

انواع خون و شخصیت

 

 

O ، B ، A و AB چهار گروه خونی در نسل بشر می باشد. تحقیقات زیادی در مورد گروه

های خونی و شخصیت در ژاپن انجام شده است که اکثر آنها گروه خونی A هستند. دومین

گروه خون متداول گروه خونی B است. افرادی که از نظر خونی گروه خون AB مثبت باشند،

اهدا کننده پلاسمایی جهانی اند. در زیر چهار گروه خونی و ویژگی های شخصیتی مرتبط با

آنها وجود دارد. و شاید شما تعجب کنید که بعضی از این موارد چقدر دقیق هستند!

شخصیتی از نوع خون!

راستی گروه خونی خود را می دانید؟

چه کسی، از شخصیت های معروف گروه خونی اش با شما یکی است؟!