فال هفته

فال هفته از ۲ شهریور تا ۸ شهریور برای هر ماه چیست؟

فال هفتگی شهریور ماه

برای اطلاع از فال هفتگی ماه های مختلف به ادامه مقاله توجه کنید.

 

فال فروردین

 

فال فروردین

وقت آن رسیده که با حقایق روبه رو شوید و از آن ها فرار نکنید. فرصتی خوب برای شادی کردن را از دست می دهید.  از مشاوره های اعضای خانواده تان استفاده کنید و آن ها را دست کم نگیرید.

 

فال اردیبهشت

 

فال اردیبهشت

برای ادامه دادن و یا ادامه ندادن رابطه عاطفی تان فکر کنید و درست ترین تصمیم را بگیرید. برای دیدن کسی که ناخوش احوال است، بیش از این دست دست نکنید. کدورت ها را کنار بگذارید و به دیدار او بروید.

 

فال خرداد

 

فال خرداد

برای رفتن به جایی بلیط خواهید گرفت. قدم در راهی می گذارید که پایان ندارد و سخت است. شما مرد روزهای سخت نیستید پس سریع تر برگردید. از رفیق قدیمی خود سراغ بگیرید. خبری بسیار خوش به گوشتان می رسد. فرصتی برایتان پیش می آید که باید برای آن برنامه ریزی کنید.

 

فال تیر

 

فال تیر

به سفر می روید و خستگی این مدت از تنتان خارج می شود. حرفی که برایتان اذیت کننده است را به زبان نیاورید، زیرا مشکلی را حل نمی کند. با کسانی باشید که شما را حمایت می کنند و همراهتان هستند.

فال مرداد

پای درد و دل دوستی خواهید نشست. اگر می توانید به او کمک کنید و گره از کارش باز کنید. با اتفاقی که در گذشته برایتان افتاده، کنار بیایید. سعی کنید کم کم آن را قبول کنید.

فال شهریور

برای ک