مهارت خودآگاهی

مهارت خودشناسی و نقش مهم آن در موفقیت شما

من کیستم؟ چگونه می توانم فردی بهتری باشم؟

 

مهارت خودآگاهی

 

مهارت خودشناسی یا خودآگاهی یکی از مهمترین مهارت های زندگی به شمار می‌رود. خودشناسی یعنی شما باید بدانید چه ویژگی هایی دارید و چه طور آدمی هستید.

مغز ما بر اساس اصول و قوانینی کار می‌کند که این اصول خود را مخصوصاً در شرایط بحرانی و استرس‌زا نشان می دهند. اول باید بدانید مغز و روان شما در شرایط بحرانی چطور کار می کند؟ و  تصمیم می‌گیرد ؟ سپس باید بدانید این تصمیم گیری های مغزتان کدامشان صحیح و کدامشان غلط است.

اگر می خوهید در زندگی موفق تر باشید باید سعی در اصلاح تصمیم و مکانیزم های اشتباه مغزتان داشته باشید.

 

 

خودشناسی چیست؟

 

مهارت خودآگاهی

 

خودشناسی پایه و اساس رشد شخصی است. این شامل درک نیازهای خود ، خواسته ها ، شکست ها ، عادات و هر چیز دیگری است که باعث می شود شما رشد کنید.

اگر می خواهید فرد بهتری باشید ، باید با خود صمیمی شوید به این معنا که شما چه کسی هستید؟ و چه کسی نیستید؟ علاوه بر این ، باید بتوانید دنیای درونی خود را به طور دقیق رصد کنید.

اینجاست که بسیاری از افراد گیر می کنند. این که بتوانید با خود عمیق شوید و به احساساتی بپردازید که دوستشان ندارید و شما را ناراحت می کنند شجاعت می خواهد.

رشد همیشه زیبا نیست. به هر حال ، اگر بخواهید زندگی خود را بهتر کنید و به آنچه که می خواهید تبدیل شوید باید خود را بشناسید. باید تمام تلاشتان را کنید تا همه ویژگی های خوب و بد خود را بدانید.

 

مزایای خودشناسی برای شما

 

مهارت خودآگاهی

 

خودآگاهی  فواید زیاید مثل افزایش مهارت های همدلی، بهبود تفکر انتقادی و تصمیم گیری ، تقویت روابط و تقویت توانایی ها و ظرفیتهای رهبری دارد.

 

خودآگاهی به شما این توانایی را می دهد که از اشتباهات خود و همچنین موفقیت های خود بیاموزید. خودشناسی این امکان را برای شما فراهم می کند تا رشد کنید.

نشانه های افراد خودآگاه!

 

مهارت خودآگاهی

 

بسیاری از مردم تصور می کنند که خودآگاهی یک مهارت دست نیافتنی است که فقط افراد فوق العاده باهوش  آن را دارند. این تفکر اشتباه است. شما می توانید با کمی تمرین، صبر و پشتکار کم کم میزان خودآگاهی را در خود افزایش دهید. حتی شما ممکن است خودآگاه تر از آن باشید که واقعاً فکر می کنید هستید.

۳ نشانه افراد خودآگاه

 

تسلط بر احساسات

 

افرادی که خود را می شناسند، می دانند اگ