آرایش صورت

چگونه آرایشمان با لباسمان هماهنگ کنیم؟

 

آرایش صورت

 

اگر به دنبال این هستید که آرایش صورتتان را با لباسی که می پوشید ست کنید، مشکلی نیست،

فقط باید بدانید که بهتر است در انتخاب رنگ ها به گونه ای عمل نکنید که در زمان گذشته

گیر افتاده اید. تعادل داشتن گزینه اصلی زیباییست نه خیلی ساده و نه خیلی تجملی.

 

یک ویژگی بارزتر از بقیه

هیچوقت به ست کردن یک لباس قرمز آلبالویی با رژ قرمز پررنگ و چشمان تیره فکر نکنید، با عرض شرمندگی این شیوه گریم دلقک ها است. در عوض انتخاب کنید که تنها لبها یا چشمانتان آرایش بیشتری داشته باشد و لباستان را با این هدف انتخاب کنید. و یا اگر طرفدار ریسک کردن باشید می توانید در انتخاب رنگ ها کمی فراتر روید. برای مثال اگر لباس شما چند رنگ است میتوانید یکی از رنگ ها را برای رژ و دیگری رابرای سایه چشم هایتان استفاده کنید.

 

لباس قرمز چشمان تیره رژ رنگ ملایم

 

نیازی به همانگی دقیق و یک رنگ نیست

لزومی ندارد با توجه به لباس سبز رنگی که به تن دارید سایه ای سبز برای آرایش چشم هایتان استفاه کنید. از یک طیف رنگی هماهنگ استفاده کنید. یک رنگ به همراه رنگ های طیف خودش را انتخاب کنید، اما به طور سایه روشن، بعض جاها شفاف تر و بعضی محوتر و یا رنگ انتخاب شده را کم رنگتر و پررنگ تر استفاده کنید. یک لباس آبی روشن را باسایه چشم آبی دودی خاکستری ست کنید. می توانید رژ صورتی با لباسی به رنگ مرجانی و یا رژ قرمز با با لباس قرمز اسکارلتی امتحان کنید. برای استفاده کردن از رنگ های ملایم تر می توانید رنگ های مکمل را با هم ترکیب و بِلِند کنید برای مثال ترکیب سایه قهوه ای و صورتی زمانی که لباستان قهوه ای است.

 

آرایش متناسب با رنگ لباس نه همرنگ آن

 

استفاده از رنگ های خنثی

اگر میخواهید فقط در یک نقطه آرایشتان چشمگیر باشد، باید در آرایش عضو های دیگر از طیف رنگ های ملایم و خنثی استفاده کنید. برای مثال اگر آرایش لب ها زیاد است در نتیجه از رژگونه یا سایه ای به رنگ های خنثی یا هلویی استفاده کنید. اگر آرایش چشم ها زیاد است از رژ لب کم رنگ و ملایم استفاده کنید. اما توجه داشته باشید که اگر رنگ های لباستان خنثی و بی رنگ است آرایشتان را پررنگ تر انتخاب کنید تا به اصطلاح رنگ پریده به نظر نرسید.

 

رژلب قرمز و رنگ سایه خنثی در آرایش چشم ها

 

به فکر موهایتان باشید

اگر رنگ های پلت آرایشی شما شبیه رنگ موهایتان و یا روسریتان است، در نظر داشته باشید که زیادی چشمگیر و پررنگ میشود. یادتان باشد که رنگ هایی که برای آرایش صورتتان استفاده می کنید که شبیه رنگ مویتان نباشید. رنگ مو و یا روسری خود را در نظر داشته باشید و رنگ هایی به صورت سایه روشن با آنها انتخاب کنید.

 

رنگ موی شرابی و آرایش ملایم

 

درباره ی سحر مؤیدی